Érzelem Fókuszú Terápia - ÉFT

Az Érzelmi Fókuszú Terápia (EFT) egy strukturált terápiás megközelítés, amelyet dr. Susan Johnson és Les Greenberg dolgozott ki az 1980-as években. Családokkal és egyénekkel is alkalmazható. Az EFT integratív, humanisztikus-élménycentrikus, rendszerszemléletű megközelítés, célja az érzelmi élmények és az interakciók újrastrukturálása. A kötődéselméletekre épül, a kötődési szükségletekre, az érzelmekre és a közeledés-távolodás folyamataira fókuszál. Célja nem csupán a kapcsolati zavar csökkentése vagy a konfliktuskezelés, hanem egy új, biztonságos érzelmi kapcsolat kiépítése.

A kötődéselméletek szerint a gyermekkori kötődési mintákat és problémákat visszük tovább, azok megjelennek életünk meghatározó kapcsolataiban is. Ugyanakkor egy párkapcsolatban megélt, pozitív élmény, egy biztonságot adó kötelék kialakítása ún. korrektív emocionális élményt hoz létre, azaz a kötődési sérülések a jó párkapcsolatokban – illetve a pszichoterápia segítségével - tudnak gyógyulni.

A kapcsolat keresése és fenntartása, a megnyugtatás és a gondoskodás iránti igény elsődleges motiváció, az elszigetelődés traumatizál. A gyerekkori biztonságos kötődés teszi lehetővé, hogy az egyén a világra nyitott és autonóm legyen, fontos felnőttkori kapcsolataiban képes legyen a másik ember számára érzelmileg elérhető, válaszkész és elkötelezett lenni, továbbá ugyanezeket a minőségeket ő maga is tudja igényelni és kommunikálni. A bizonytalan kötődés érzelmi és kapcsolati zavarokat okoz. A gyerekkorban vagy a korábbi kapcsolati tapasztalatok során szerzett kötődési sérülések hatnak a jelen párkapcsolatokban is, a negatív életesemények aktiválják a zavart, merev, negatív interakciós mintázatok alakulnak ki, amelyek egymást erősítik. A kötődési igény (vágy a kapcsolódásra, illetve félelem az elutasítástól) frusztrációi különböző stratégiákat aktiválnak, amelyek különböző szerepviselkedésekbe, pozíciókba lökik a pár tagjait. Jellemző a követelő-kritikus-üldöző és a menekülő-visszavonuló pozíciók mintázata.

Az EFT úgy tekint az párkapcsolati distresszre, mint amit a merev negatív mintázat tart fenn. Célja a negatív interakciós mintázat és pozíciók azonosítása és újrastrukturálása, az érzelmi válaszok kiterjesztése és újraszervezése és a biztonságot adó kötelék kialakítása a pár tagjai között.

A párterápia területén az irányzat eredményességét empirikusan igazolt kutatások támasztják alá. Napjainkban ez az egyik leginkább megalapozott megközelítés. Magyarországon az utóbbi években indult meg az EFT képzés a Magyar Családterápiás Egyesület berkein belül.