A neurolingvisztikai programozásról

Az NLP (neurolingvisztikai programozás) az alkalmazott pszichológia egyik leggyorsabban fejlődő területe. Alapja a kognitív pszichológiából is ismert gondolat, hogy az emberek egyéni módon strukturálják a világot, saját szubjektív tapasztalataikat, és a strukturálásnak ez az egyéni módja határozza meg, hogy mennyire viselkednek hatékonyan, azaz mennyire lesznek sikeresek az életben. A strukturálásban, modellezésben három rendszer, három szint vesz részt, ezt a hármasságot fejezi ki az elnevezés. A neuro, azaz az idegrendszerre utaló előtagot az indokolja, hogy a világ valamennyi ingere mint információ öt érzékszervünk és idegrendszeri működésünk közvetítésével áramlik a tudatunkba. A lingvisztikus – jelentése: nyelvi - arra a képességünkre utal, hogy a szavakon keresztül ki tudjuk fejezni belső világunkat. A nyelv - beleértve a "hangtalan" nyelvet (mozdulatok, gesztusok) - nevet ad, értelmez. A programozás pedig azt jelenti, hogy az elménk képes ezt az információözönt, múltunk pozitív és negatív életeseményeinek lenyomatait – azaz „mentális programjainkat” - átírni, újraértelmezni egy meghatározott cél érdekében. Így új élet- és én-minőséget, új viselkedésmintákat tudunk létrehozni.


Mit jelent ez? Azt, hogy minden erő és energiaforrás, minden problémamegoldás rendelkezésünkre áll, csakhogy nem vagyunk képesek hozzáférni ezekhez az erőforrásainkhoz életünk minden egyes pillanatában. Az NLP abban segít, hogy elérhetővé váljanak ezek a belső erőforrások, hogy önmagunkban találjuk meg a segítséget. Az NLP-vel „megtaníthatjuk” tudatalattinkat a céljainkat elérő viselkedésmódokra, szokásokra. A terápia (vagy tréning) alapvető technikái közé tartoznak - verbális technikák mellett - az imaginatív technikák (ún. „aktív transz”), amit az NLP a hipnózis módszerétől kölcsönzött, persze átalakítva. Az imagináció módszerének alapja az a tétel, hogy testünk ugyanúgy reagál arra, amikor csak elképzeljük a cselekvést, mint amikor végre is hajtjuk. (Például, ha elképzeljük saját magunkat kellemes környezetben, vidáman mosolyogva, kis idő múlva ténylegesen jobb kedvre fogunk derülni.)


Röviden összefoglalva, az NLP segít, hogy

 • gyorsabban tanuljunk
 • fejlesszük személyes kapcsolatainkat
 • hatékonyabbá tegyük kommunikációnkat, gyarapítsuk meggyőző erőnket
 • pozitív mentális hozzáállást alakítsunk ki
 • javítsuk önértékelésünket
 • túllépjünk a múltbeli negatív tapasztalatok hatásain
 • a célokra összpontosítsunk, energiáinkat azokra fordítsuk és elérjük azokat (még olyanokat is, amelyek elérése korábban hihetetlennek tűnt számunkra)
 • kezelni tudjuk negatív érzelmeinket
 • megszabaduljunk nem kívánatos szokásainktól
 • kreativitásunk növekedjen a problémamegoldásban
 • hatékonyabban használjuk ki az időnket
 • egyre több örömünket leljük az életben.