Pszichológiai tesztek

Mire használhatók a pszichológiai tesztek?

Közös jellemzőjük és lényegi vonásuk, hogy a teszteken elért eredményeket meghatározott kiértékelési eljárás segítségével mennyiségi jellemzőkké, pontszámokká lehet alakítani, amelyekből az egyén bizonyos reakcióira, jellemzőire, illetve személyiségére következtetünk.

Óvatosan azonban a tesztekkel! Az egyes tesztek ugyanis nagymértékben eltérnek megbízhatóság szempontjából. A megbízhatóság azt jelenti, hogy az adott teszt mennyire hitelesen és érvényesen méri azt a jelenséget, amelynek mérésére megalkották: azaz mennyire érvényes következtetéseket vonhatunk le a mért értékek alapján az adott jellemzőkre és a személyiségre nézve, és mennyire teszi bejósolhatóvá az adott jelenséget (viselkedést és egyes reakciókat) a vizsgált személy esetében.

Az interneten és különböző újságokban gyakran találunk pszichológiai témájú teszteket, amelyek általában önkitöltő és önértékelő módon használandók. Fontos tudni azonban, hogy ezeknek az úgymond „népszerű” pszichológiai teszteknek a megbízhatósága messze elmarad a valódi, a pszichológusok által és a klinikai gyakorlatban használt pszichológiai tesztekétől. Nemcsak azért, mert azokat pszichológusok veszik fel és értékelik ki, hanem mert a valódi pszichológiai mérőeszközöknek pontosan meghatározott, lényeges kritériumokat kell teljesíteniük. Annak megállapításához, hogy e kritériumoknak egy adott teszt megfelel-e, komoly matematikai (pszichometriai) eljárásoknak vetik alá, amelyek által meghatározható az objektív érvényessége, hitelessége és megbízhatósága.

A népszerű teszteket – szemben a professzionális tesztekkel – ilyen hitelesítési eljárásoknak nem vetették alá, így a kapott eredményeket csak fenntartásokkal érdemes kezelni, és diagnózis felállítására nem alkalmasak. Kitöltésük mégis hasznos lehet, mert segítségükkel élesebb képet kaphatunk önmagunkról. Támpontokat adhat erősségeinkről, hiányosságainkról, hogy min szükséges változtatnunk, mire érdemes összpontosítanunk a jövőben, illetve hogy mely kérdésekben szorulunk szakember segítségére.

Az itt következő tesztek e „népszerű teszt” kategóriába tartoznak, a kitöltésüket tekintsük tehát tanító célzatú önismereti játéknak, a kapott eredményeket pedig első közelítésnek, figyelemfelhívónak, amely nyitánya lehet egy komolyabb önismereti munkának.

Önismereti teszt
Önismereti teszt - Kiértékelés
Pszichototó
Pszichototó - Megoldás
Érzelemkifejezés teszt
Érzelemkifejezés teszt kiértékelés