Az önismereti csoportról

Az önismereti csoport olyan, általában 8-16 főből álló kiscsoport, amelynek célja a csoporttagok énképének vizsgálata, módosítása, önismeretük, ezen keresztül személyiségük fejlesztése a csoportban megélt tapasztalatok segítségével. Célja irányulhat még többek között a jobb konfliktuskezelésre, társaskészség-fejlesztésre vagy a kommunikációfejlesztésre. Célját a csoport önmaga által valósítja meg, tehát a kívánt változás, fejlesztés kerete, közvetítője, serkentője maga az interakcióba lépő egyének csoportja.


Az önismereti csoportok működésmódjukat és szemléletüket tekintve úgynevezett szemtől szembe (face-to-face) csoportok. A tagok kiscsoportban, közvetlenül egymással dolgoznak, meghatározott ideig rendszeres kapcsolatban vannak egymással, folyamatosan vagy rendszeresen interakcióba lépnek. Az együttes feladatvégzés céljait, kereteit, feltételeit szerződésben rögzítik. A vezető aktivitása és direktivitása (közvetlen beavatkozó funkciója) változhat, de többnyire szerepe a moderátoréhoz hasonló. Azaz: bizonyos mértékben maga is csoporttagként viselkedik, tudatosan félretéve saját kitüntetett szerepét és „átláthatatlanságát”, és irányítás helyett inkább csak reflektál, tisztáz, fogalmi keretet nyújt, fókuszál, ütemez, bátorít és támogat.


A csoport hatására sokféle pozitív változás következik be a résztvevőknél:

  • nő a személyközi nyitottság (a személyek nagyobb bizalmat tanúsítanak egymás iránt, véleményüket nyitottabban és egyenesebben fejezik ki, visszajelzéseket adnak és kérnek),
  • nő a csoporttagok önbecsülése és személyes önértékelése (reális pozitív énkép, egészséges önbizalom),
  • nő a belülről irányítottság, azaz az autonómia,
  • nő az elfogadás másokkal és mások véleményével, hibáival, megoldásmódjaival szemben,
  • a gondolkodási, megítélési klisék, sztereotípiák leépülnek,
  • fejlődnek a csoporttagok a személyes problémakezelő stratégiákban: a problémák letagadását, a kitérő és menekülő viselkedést, pótcselekvéseket felváltja a szembenéző attitűd.További hozadékai a csoportnak: fejlettebb konfliktusfelismerés és konfliktuskezelés, nagyobb frusztrációs tolerancia, megnövekedett vállalkozókedv és érdekérvényesítés, jobb koncentrálóképesség és kitartás, fejlettebb közösségi szellem, szociabilitás, alkalmazkodóképesség, empátia, jobb kapcsolatteremtési képesség.